Vzdělávací programy

Naše vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj digitálních dovedností pro žáky základních škol jsou postaveny na principu zážitkové pedagogiky a každá výuková jednotka je speciálně uzpůsobena pro prostředí Magenta Experience Center.

Témata vzdělávacích akcí

Vyberte si program s vazbou na nové ICT kurikulum a potřeby škol v 21. století pod vedením odborných lektorů.

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

IoT - Internet věcí

Vysvětlení pojmu internetu věcí, společný brainstroming, představení programovacích prostředí, realizace společného projektu.

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

Workshop Robotika & AI a základy programování

Interaktivní přednáška s ukázkami a experimenty. Seznámení s Robotem „Codey Rockey“ - řešení různých jednoduchých úloh.

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Digitální stopa

Žáci se seznámí s pravidly používání sociálních sítí, uvědomí si rizika i hrozby a co všechno jejich digitální stopa obsahuje za informace.

TECHNICKÁ GRAMOTNOST

Workshop 3D tiskařem

Žáci si osvojí základní dovednosti při práci s touto technologií. Volí správný tiskový materiál a umí navrhovat jednoduché tiskové modely.

TECHNICKÁ GRAMOTNOST

Kde se vzal mobilní telefon, jak funguje a co bude dál?

Podíváme se společně do historie, abychom pochopili, co nás dovedlo k dnešním telefonům, co ovlivnilo jejich vznik a funkce.

TECHNICKÁ GRAMOTNOST

Bezpečně on-line!

Účastník přednášky dokáže usměrnit svoji činnost v prostředí internetu tak, aby minimalizoval rizika s jeho aktivitou spojená. Jedná se zejména o zneužití nezletilé osoby v rámci kybergroomingu, ale také riziko ztráty či zneužití osobních dat a údajů.

TECHNICKÁ GRAMOTNOST

Každý se naučí programovat

Interaktivní lekce, díky které žáci zjistí, že naučit se programovat může opravdu každý! Na vlastní kůži si žáci vyzkouší naprogramovat vlastní hru pomocí vizuálních příkazů. V zábavném kvízu si následně ověří, co nového se na lekci dozvěděli.

TECHNICKÁ GRAMOTNOST

Virtuální a rozšířená realita ve výuce - Zeměpis

Žáci se seznámí s technologií virtuální reality a dozví se rozdíli mezi VR a AR i vyzkouší si různé způsoby zobrazení. Naučí se pracovat v aplikaci CoSpaces Edu, vytvoří si vlastní virtuální prohlídku a za pomoci VR a headsetu Oculus Quest 2 výstupy odprezentují.

Naši vyučovatelé
a příznivci

Daniel Mikulášek

Daniel Mikulášek

Konzultant a lektor Magenta Experience Center

Jakub Horák

Jakub Horák

konzultant a lektor Magenta Experience Center

Pavel Honzík

Pavel Honzík

konzultant a lektor Magenta Experience Center

Miroslav Samek

Miroslav Samek

konzultant a lektor Magenta Experience Center

Karol Suchánek

Karol Suchánek

Digitální stopa

Petr Vyhnálek

Petr Vyhnálek

Kde se vzal mobilní telefon

Mária Šimůnková

Mária Šimůnková

IoT

Zonepi

Zonepi

Robotika a AI

MakeItToday

Prusa Research

3D tisk

MakeItToday

Logiscool

Programování

MakeItToday

BotFactory

Virtuální Realita

MakeItToday

Tomáš Hamberger

Bezpečně online

 • Veselá věda
  MAGENTA EXPERIENCE

  Reference od Veselá věda

  Veselá věda

  Naše spolupráce s Magenta Experience Center začala během léta, kdy jsme společně dávali dohromady program pro 16 příměstských táborů z Prahy a ze Středočeského kraje, jejichž účastníci navštívili centrum v rámci celodenního výletu. Magenta nám poskytla skvělé zázemí se servisem a s programem. Žádný táborník z Magenta Experience Centra neodešel s prázdnou, ale nesl si plnou náruč výrobků z 3D tiskárny. S letní spoluprací jsme byli natolik spokojení, že jsme se rozhodli pokračovat v projektech pro děti i mimo léto.

  Tereza Stojánková Koordinátorka pro hlavní město Prahu
 • Veselá věda
  MAGENTA EXPERIENCE

  Reference od makeITtoday

  Veselá věda

  Magenta Experience Centrum jsme navštěvovaly během letních příměstských táborů makeITtoday s našimi studenty, kteří byli (stejně jako my) z prostoru nadšení. :) Vyzkoušeli si různé technologie včetně virtuální a rozšířené reality nebo 3D tisku a získali novou motivaci pro další vzdělávání v oblasti digitálních technologií. Jsme rádi, že MEC sdílí naši vizi naučit děti aktivně ovládat technologie a pomáhá nám ji skrze svůj krásný prostor a nadšený personál naplňovat.

  Barbora Stibor COO
 • Veselá věda
  MAGENTA EXPERIENCE

  Reference od ZŠ Edisona

  Veselá věda

  Naše základní škola Edisona se již na začátku školního roku zúčastnila jednoho z nabízených programů od Magenta Experience Center a s velkým nadšením jak žáků, tak i pedagogů jsme následně měli zájem absolvovat všechny možné programy, které Magenta školám nabízí. Děti z naší školy jsou velmi zvídavé a rády objevují nové věci. Co je pro ně velkým přínosem kromě teorie je i možnost zapojení se. Velmi je nadchla například výroba chytrého květináče, která pro ně byla připravena v jednom z pěti programů, a to konkrétně v Digitální gramotnosti: "IoT". Děti si tak vyzkoušely základy programování. Dále například v programu "Kde se vzal mobilní telefon?" bylo pro děti velmi zajímavé zjištění, jak to vše vlastně začalo. Také si mohly vyrobit vlastní primitivní telefon pomocí kelímků a provázku. Tyto názorné ukázky jsou skvělým doplňkem, díky kterým si děti dokáží lépe představit přednášený výklad. V programu "3D tiskařem" děti měly možnost vyzkoušet 3D tiskárnu. To, že si mohly vyrobit vlastní klíčenku pro ně byla velká novinka a díky velkému nadšení našich žáků přemýšlíme o vlastní koupi 3D tiskárny. Celkově my, jako škola, jsme velmi spokojeni se spoluprací Magenty Experience Center. Vaši vyučující/školitelé jsou milí, trpěliví a jejich výklad je srozumitelný co se týče k věkové kategorii účastněných. Každý program je něčím obohacující a jeho průběh je pečlivě promyšlen a vymyšlen tak, aby byl zajímavý pro všechny. Moc děkujeme za možnost zúčastnit se Vašich programů, které našim dětem zajisté daly mnoho zajímavého a užitečného do života.

  Pavla Sadilová Ředitelka ZŠ, jednatelka zřizovatele

Máte zájem nebo se chcete dovědět více?

Kontaktujte naši kordinátoruku, se vším vám ráda pomůže.

Lucie Bartošová

Specialista obsahu experience center