Digitální gramotnost: Workshop
Robotika & AI a základy programování

 • Časová náročnost: 2 x 45 min
 • Kapacita: 20-30 dětí
 • Úroveň: II. stupeň ZŠ

Výukový program je zaměřen na rozvoj informativních a digitálních kompetencí žáků a probíhá nejčastěji během školního vyučování jako součást výuky zaměřené na informatiku a rozvoj robotiky, nebo v rámci volnočasových aktivit.

Co na žáky při aktivitě čeká

Seznámení s Robotem - možnosti robota a programovací jazyk

 • Co vše může robot dělat?
 • Rozložení senzorů
 • Jaké programovací jazyky znáš?
 • Základy Scratch

Povídání o umělé inteligenci

 • Co o ní děti ví a příklady využití
 • Co na programování přijde dětem nejzajímavější?
 • Jaké programovací jazyky znáš?
 • Co by si chtěli zkusit příště?
 • Opakování, co jsme se naučili

Úvod + úvod do programování

Účastníci si vytvoří jmenovky a následuje stanovení pěti základních pravidel, která jsou nezbytná pro další aktivity během programu s roboty. V rámci úvodní vizuální prezentace představí lektor robota Codey Rocky a jeho možnosti, popíše jednotlivé části robota, obsah balení i princip ovládání.

Blokové programování

Na začátku bloku provede lektor účastníky základy blokového programování a vysvětlí, jak správně a účelně pracovat s programovacím jazykem. Pro programování robota Codey Rocky se používá program mBlock, ve kterém lze vytvářet programy v programovacích jazycích Scratch nebo Python. Scratch je jednoduchý intuitivní grafický programovací jazyk, založený na principu jednotlivých programovacích bloků. S účastníky kurzu budeme roboty programovat pomocí blokového programování.

Programování v praxi

Pomocí několika ukázkových programů lektor vysvětlí, jak robota Codey Rocky správně naprogramovat, tak, aby splnil požadovaný úkol. K tomu slouží různé druhy příkazů/bloků v programovacím prostředí mBlock, které jsou pro jednoduchou orientaci rozdělené do několika základních kategorií. Následně si účastníci sami na svých PC vytvoří vlastní programy pro robota a v posledním bloku programu je pak vyzkouší naživo.

Jezdíme s robotem

V posledním časovém úseku si účastníci sami vyzkouší aplikovat to, co se doteď o robotovi dozvěděli. Nejprve mají prostor pro testování jimi vytvořeného programu pro robota Codey Rocky v praxi. Postupně poznávají, jaká úskalí, výhody, ale i vliv má na robota samostatné programování. Navíc, aby tato část nebyla jen o testování, lektor připraví pro účastníky soutěžní trasu s překážkami. Hlavním úkolem účastníků bude vytvořit vlastní program bez využití externího ovládání tak, aby robot projel celou trasu přesně podle stanovených pravidel.

Závěr a hodnocení

Na závěr lektor shrne veškerá fakta, která se účastníci během výukového programu naučili a dá prostor pro volnou debatu a připomínky.