Mediální gramotnost: Bezpečně on-line!

  • Časová náročnost: 2 x 45 min
  • Kapacita: 20-30 dětí
  • Úroveň: II. stupeň ZŠ

Základním východiskem vzdělávacích a preventivních programů z oblasti kybernetické prevence a bezpečnosti na internetu je prostřednictvím besed a přednášek ukázat jaké konkrétní nebezpečné jevy se mohou vyskytovat ve virtuálním prostředí. Současně všechny vzdělávací a preventivní programy poukazují na možnosti prevence, minimalizace rizik a ochrany proti nebezpečným jevům a jiným útočníkům. V programech jsou akcentována následující témata.

Co na žáky při aktivitě čeká

1. Kyberšikana

2. Kybergrooming a rizikové seznamování on-line

3. Sexting a rizikové sexuální aktivity v prostředí internetu

4. Internetové podvody, phishing, scam ad.

5. Sebeprezentace na internetu, zodpovědná digitální identita, digitální stopa, osobní údaje a jejich ochrana

6. Rizikové výzvy v online prostředí

7. Svět internetu a jeho specifika, mýty vs. fakta a nové fenomény dark web a kryptoměny

8. Psychohygiena a digitální welbeeing

Očekávané výstupy: účastník přednášky dokáže usměrnit svoji činnost v prostředí internetu tak, aby minimalizoval rizika s jeho aktivitou spojená. Jedná se zejména o zneužití nezletilé osoby v rámci kybergroomingu, ale také riziko ztráty či zneužití osobních dat a údajů.